200 хил. лв. за Княжевския лифт до Копитото

Въжена линия Княжево - Копитото
Толкова иска Столичната общинска агенция по приватизация (СОАП)

Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП) обяви конкурс за продажбата на въжена линия Княжево - Копитото. Първоначално обявената конкурсна цeна на лифта е 200 хил. лв. Крайният срок за подаване на оферти е 6 август, а последна възможност за закупуването на документацията за участие и за получаване на разяснения относно условията на конкурса е 31 юли.

Лифтът Княжево - Копитото е обособена част от дружеството "Въжени линии". От СОАП заявиха, че продажбата на обособената част е елемент от годишния план за работа на агенцията. Институцията ще изисква от купувача да представи бизнес план за работата на лифта, както и план за работните места и гаранции за запазване предмета на дейност на обекта в срок от 25 години. Според Силвия Колева от отдел "Връзки с обществеността" в агенцията купувачът на лифта трябва да бъде много предприемчив и да е готов да поеме рисковете, свързани с вложените в обекта инвестиции. Тя очаква много кандидати, тъй като обектът е достатъчно популярен.

Според служител на дружеството, пожелал анонимност, обаче лифтът Княжево - Копитото бавно, но сигурно се разпада. От преустановяването на дейността му поради авария през 1995 г. никой не е поддържал линията. От общината, която е собственик на "Въжени линии", са заявили, че нямат средства за ремонт и поддръжка. Другите две линии на Витоша - Драгалевци - Голи връх и Симеоново - Алеко, работят на загуба. Еднопосочният билет за лифт е 2.50 лв. при реална себестойност 5.80 лв. Ако линиите повишат цените на билетите, клиентите съвсем ще намалеят.

От дружеството смятат, че реконструкцията на лифта Княжево - Копитото ще погълне много средства и че на инвеститорите ще им бъде по-изгодно от икономическа гледна точка да изградят нова въжена линия. В момента лифтът е единствено в тежест на компанията, като носи и допълнителни амортизационни отчисления. Не е тайна и фактът, че животът на една такава въжена линия е 20 години, а княжевската е изградена и пусната в експлоатация през 1962 г.

През 1997 г. "Въжени линии" ЕАД бяха обявени за приватизация, но никой не проявява интерес към компанията. По-късно, след аварията на въжената линия Княжево - Копитото, управителният съвет на компанията решава да се опита да го продаде като обособена част от предприятието. Досега са направени три опита, които са неуспешни.

Автор: Констанца Григорова